Shanghai Jinxing Alarm Devices Factory Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $54,000
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shanghai Jinxing Alarm Devices Factory Co., Ltd.
Shanghai, China
LED Lightbar series
Siren and spearker
Beacon
Solar Traffic Products

Welcome to Shanghai Jinxing Alarm Devices Factory Co.,Ltd !

 

it's a old factory which producing the warning light bar more than 30 years !

 

1.Why do you choose Jinxing?

 

First,jinxing is old company and with good quality feetback so many years,also we have R&D innovation ability ,can meet your requirements !

 

Second,we are supply police station and win the tender all over the wold.we are the only

 

manufacture in SHANGHAI !

 

Third,we have good after-sales services team ,you can rest assure !

 

APPLICATIONS 

 

 

           Our compamy is specialized in producing and exporting different types of LED light bar, LED light, Traffic lights , LED warning lights, beacon lights, LED work lights,  Which are service for police car, ambulance, fire truck, wreckers, SUV vehicles,  motor cycle and other special emergency vehicles .